Scroll to top

Zdrowy, ekologiczny dom z naturalnych materiałów

Zdrowy, ekologiczny dom z naturalnych materiałów jest pojęciem na tyle ogólnym, że aby dobrze zrozumieć wszystkie zalety tego projektu, musimy wytłumaczyć jego poszczególne składowe. Zdrowie i ekologia idą dzisiaj w parze w kontekście różnych form naszego codziennego życia. Najczęściej są kojarzone z postawą przyjazną środowisku. A to z kolei jest podyktowane zmianami klimatycznymi, które z roku na rok są coraz bardziej odczuwalne, również w Polsce. Towarzyszy temu ewolucja prawna, która wyznacza nowe kierunki również w budownictwie. Modyfikacje na tym polu zachodzą z różną dynamiką w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, jak i poza jej obszarem. W efekcie wyznaczane są kierunki, w których nie chodzi już o tylko o rozwój, ale kładzie się nacisk, by był on zrównoważony. Innymi słowy nadal interesuje nas postęp, ale ma on już zdecydowanie inny charakter. Przykładem tej transformacji są właśnie zdrowe, ekologiczne domy z naturalnych materiałów. 

Ekologiczne domy z odnawialnych materiałów

Te wszystkie zmiany prowadzą do tego, że coraz częściej w interesującym nas kontekście, zwraca się uwagę na to, by w branży budowlanej stosować odpowiednie materiały. Stąd mamy już blisko do końcowego efektu, jakim jest dom drewniany. Wiąże się to z tym, że kładzie się nacisk na wielu poziomach współczesnego życia na surowce odnawialne, które w interesującej nas branży, zapewniają krótki okres budowy. Przy czym elementów, które przy okazji należy wziąć pod uwagę jest zdecydowanie więcej. Projekt musi zakładać jak najlepsze wykorzystanie otoczenia. Na przykład rozmieszczenie pomieszczeń względem słońca, żeby optymalnie wykorzystać naturalne oświetlenie. Bierze się pod uwagę dodatkowy obieg wody, związany na przykład z wykorzystaniem deszczułki. Jednocześnie dąży się do tego, by nie ingerować przy okazji w środowisko naturalne. Przykładów takich można podać zdecydowanie więcej. Jedno jest pewne – wszystko to ma na celu zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jako Modus-House, specjalizujemy się w projektowaniu i budowie drewnianych domów w oparciu o technologię CLT, kładąc nacisk na zdrowie, ekologię i naturalność i solidność wykonania

Zdrowy, ekologiczny dom z drewna

Zdrowy, ekologiczny dom z drewna nie wziął się z niczego. Nie powstał w próżni. Jest wynikiem wzrastającej świadomości projektantów, wykonawców, jak również inwestorów, stawiających na budownictwo w zgodzie z otaczającym je naturalnym środowiskiem. Branża budowlana ma tutaj sporo do zaoferowania. Przede wszystkim w tym zakresie stawiane są wobec niej bardzo określone wymagania. Są one związane z racjonalizacją projektu, ekonomią wykonania, oszczędną eksploatacją budynku, a w dalszym etapie ekologicznym i optymalnym użytkowaniem. Kiedy w latach 90. XX wieku powstała technologia CLT, dzięki której Modus-House projektuje i buduje drewniane domy, wypracowano metodę, która ocenia cykl życia produktu, zwaną LCA. Dzięki niej opracowano szczegółowe zależności między wykorzystywanymi elementami w procesie budowlanym, a ich wpływem na środowisko. Przy czym uwzględniają one takie normy, jak wpływ na ludzkie życie, środowisko i wykorzystanie zasobów naturalnych. 

Ekologiczny dom z drewna w kontekście wytwarzania odpadów

Nie jest żadną tajemnicą, że aby powstał zdrowy, ekologiczny dom z drewna, towarzyszy temu procesowi wytwarzanie odpadów. Zrównoważone budownictwo, które jest naszą domeną, bierze pod uwagę fakt, że materiały i metody budowlane muszą korzystać z elementów odnawialnych, które bez problemu poddadzą się recyklingowi. Znana idea ,,zero waste” jest wykorzystywana również w naszej branży. Za każdym razem rzecz idzie o to, by ewentualny odpad mógł zostać ponownie wykorzystany. Nie jest sztuką zbudować obiekt, którego charakter będzie zgodny ze współczesnymi wymogami, kosztem lekceważenia środowiska podczas procesu stawiania domu. Przy czym warto mieć na uwadze fakt, że wspomniany cykl życia produktu nie kończy się w momencie oddania domu z drewna do użytku. Cała filozofia tego podejścia bierze pod uwagę długoterminowe efekty. To znaczy, że jeżeli budynek taki miałby kiedyś zostać poddany rozbiórce, to należy go wcześniej zaprojektować tak, by zminimalizować ilość odpadów. Na tym polega całościowa idea zrównoważonego budownictwa. Nie skupia się ona jedynie na teraźniejszości, ale bierze pod uwagę odpowiedzialność pokoleniową. Innymi słowy rzecz polega na tym, by nie zostawiać naszym dzieciom i wnukom problemów, które będą miały negatywny wpływ na otaczające ich środowisko.  

Środowisko wewnętrzne

Warto również zwrócić uwagę, że zdrowy, ekologiczny dom z drewna działa na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, z drugiej zaś dba o środowisko wewnętrzne, czyli miejsce zamieszkania. Żeby to osiągnąć, należy na każdym etapie projektu, zadbać o to, by wykorzystywane materiały były zdrowe, a nie na przykład jedynie obojętne dla zdrowia. Dlatego między innymi Modus-House nie stosuje izolacji styropianowych, czy PUR. Wykorzystujemy izolacje bazując na wełnie mineralnej skalnej lub włóknach drzewnych. Ten pierwszy składnik osiąga doskonałe parametry wytrzymałościowe i paro przepuszczalne i jest materiałem niepalnym. Przy czym nie osiąga odporności na ogień w sposób sztuczny, poprzez dodawanie do niego specjalnych związków chemicznych, by osiągnąć te właściwości. Wełna jest bezpieczna dla zdrowia na każdym etapie – produkcji, montażu, jak i użytkowania. Podobnie rzecz wygląda w przypadku włókien drzewnych. 

Zdrowotne właściwości ekologicznego domu z drewna

W ten oto sposób przeszliśmy do właściwości zdrowotnych każdego domu ekologicznego z drewna. W zrównoważonym budownictwie ten element ma również istotne znaczenie. Głównym celem jest minimalizowanie nie tylko wpływu na środowisko, ale również na zdrowie człowieka. Przy czym jeżeli ten pierwszy czynnik w sposób naturalny ma wpływ na ludzką kondycję, to jednocześnie chodzi o to, by wykorzystywane do budowy domu z drewna składowe, miały pozytywny wpływ na ich mieszkańców. Podporządkowane są temu wszystkie możliwe rozwiązania. Począwszy od technologii CLT, z której korzysta Modus-House, czyli drewnianych paneli, które powstają w wyniku klejonych krzyżowo lameli, najczęściej  świerkowych lub modrzewiowych. Kleje używane do tego są bezzapachowe i nie posiadają szkodliwych substancji w żadnym wymiarze. Jednocześnie ich zastosowanie nie wymaga dodatkowych prac wykończeniowych. Sama powierzchnia ściany jest na tyle atrakcyjna wizualnie, że nie wymaga dodatkowych czynności, wykorzystujących gładź szpachlową, emulsję, tynk, czy farbę. To z kolei, co zrozumiałe, obniża zdecydowanie koszty samej budowy. 

Można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, zwracając uwagę na zdrowotne właściwości ekologicznych domów z drewna, że przede wszystkim chodzi tutaj o ich wpływ na nasze samopoczucie. To nie znaczy, że nie będziemy korzystać z wizyt lekarskich, jeżeli tego będzie wymagała sytuacja. Drewno, w związku z tym, że jest naturalnym surowcem, wpływa na nas kojąco oraz wspiera takie procesy, jak odpoczynek po ciężkim dniu pracy, łagodzi stres, ułatwia proces wyciszenia się, zebrania myśli itp. 

Dom z naturalnych materiałów

Nie ma zdrowego, ekologicznego domu bez naturalnych materiałów. Wspominaliśmy już o tym wyżej, a teraz warto przyjrzeć się temu, dlaczego drewno jest w tym rozwiązaniu kluczowym elementem. Na pomoc przychodzą nam prawne rozwiązania, związane z gospodarką leśną. To tutaj właśnie decydują się istotne dla budulca, jakim jest drewno, najważniejsze procesy. Modus-House pozyskuje drewno z lasów, które prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną. Widać zatem na pierwszy rzut oka, że pojęcia równowagi, obejmuje niemal każdą dziedzinę gospodarki, jak i życia społecznego. Na czym ona polega w przypadku pozyskiwania drewna? Mianowicie na tym, że zdobywa się je z tych miejsc, gdzie zabiega się o całą różnorodność leśnego ekosystemu. Zatem nie tylko o to, by dostarczyć drewno na zamówienie, ale by jednocześnie w miejsce wyciętych drzew, zasadzić nowe, nie zaburzając jednocześnie wszystkich procesów leśnych, związanych z żyjącymi tam zwierzętami, możliwościami rekreacyjnymi itp. Innymi słowy, aby mówić o zdrowym, ekologicznym domu z naturalnych materiałów, surowiec musi być pozyskany z określonego miejsca, które spełnia odpowiednie standardy. 

Skontaktuj się z nami

Drewno zatem, wykorzystywane następnie w technologii CLT, pochodzi z miejsc, gdzie dba się o zachowanie różnorodności przyrodniczej, zachowuje się leśne zasoby genetyczne, walory krajobrazowe, a nawet chroni się w tym kontekście glebę, wody powierzchniowe, głębinowe itd., itp. Dopiero w takiej sytuacji możemy mówić, że dom z drewna w interesującej nas technologii powstał z naturalnych elementów. Drewno z takich miejsc jest zdecydowanie lepszej jakości, posiada wszystkie wymagane cechy, by być trwałym i odpowiednim budulcem, a jednocześnie, by spełniać wszystkie oczekiwane atrybuty. Kontaktując się z nami – 508 804 456 lub 600 825 621 – dowiesz się o wszystkich optymalnych rozwiązaniach, które pomogą Ci w podjęciu decyzji. Mamy doświadczenie i wieloletnią praktykę. 

Wyróżnione posty