Scroll to top

Kąty Borucza

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz garażem w bryle budynku w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ( w tym przydomowa oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Kąty Borucza.

 

Projekt: MODUS-HOUSE


Konstrukcja: MODUS-HOUSE


Rok budowy: 2021


Powierzchnia użytkowa: 211 m²