Scroll to top

Kąty Borucza

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz garażem w bryle budynku w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ( w tym przydomowa oczyszczalnia ścieków) w miejscowości Kąty Borucza.


Pracownia: MODUS-House


Rok budowy: 2021


Powierzchnia użytkowa: 210,14 m2