Scroll to top

Energooszczędne domy drewniane

Energooszczędne domy drewniane są dzisiaj wymogiem prawnym. To znaczy, że każdy dom, bez względu na materiał, z jakiego ma być wzniesiony, musi spełniać określone parametry. Jeszcze do niedawna ten aspekt niekoniecznie był brany pod uwagę. Jednak wzrost cen nośników energii, wyraźnie wskazuje, że kierunek nastawiony na ekologiczne rozwiązania w każdej branży, w tym budowlanej, ma nie tylko sens, ale jest jedynym i racjonalnym rozwiązaniem. Do tej pory w powszechnej opinii panowało przekonanie, że tylko domy, posiadające murowane ściany, pokryte odpowiednią warstwą ocieplenia, gwarantują energooszczędność. Trzeba sobie powiedzieć bardzo wyraźnie, że jest to mit. Domy drewniane osiągają również wysoką izolacyjność ciepła, a dostępne technologie umożliwiają osiąganie wymaganych wskaźników. Przede wszystkim dlatego, że materiały, z jakich powstają budynki nie odgrywają tutaj najważniejszej roli. O tym, że budynek jest energooszczędny decydują również inne czynniki – zwartość bryły, izolacja termiczna, usytuowanie budynku względem stron świata, wentylacja mechaniczna, połączona z rekuperacją (odzyskiem ciepła), czy pozyskiwanie darmowej energii za sprawą pomp ciepła, fotowoltaiki lub paneli solarnych. 

Energooszczędne domy drewniane krokiem w przyszłość

Warto jednocześnie zwrócić uwagę na to, że energooszczędne domy drewniane, a szczególnie drewno, które jest tutaj podstawowym budulcem, nie stanowią impulsu do powrotu czasów przedindustrialnych. Tak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Że oto wracamy do rozwiązań, z których korzystali nasi dalecy przodkowie. A tym samym, że domy z naturalnych materiałów cofają nas o kilkaset lat. Drewno, w związku z tym, że jest naturalnym surowcem, towarzyszy ludzkości od zawsze. Niemniej współczesne zdobycze naukowe, pozwalają wykorzystać ten budulec w sposób, który w poprzednich dekadach nie był nawet możliwy do pomyślenia. Technologia CLT, z której korzysta Modus-House powstała w latach 90. XX wieku. Ma zatem raptem 30 lat, ale to właśnie dzięki niej w hybrydowej lub pełnej formie konstrukcji drewnianej powstały w ostatnich latach kilkudziesięciometrowe wieże w Norwegii, Holandii i Austrii. Powstają osiedla domków jednorodzinnych, projekty komercyjne, jak i użyteczności publicznej, będące przecież pod jeszcze większą presją zapisów, dotyczących na przykład bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jednym słowem oszczędność energetyczna w domach z drewna jest możliwa, nie dlatego, że świat, mówiąc kolokwialnie cofa się w rozwoju. Przeciwnie – mamy do czynienia z postępem w technologii, która z jednej strony służy człowiekowi, a z drugiej reaguje na zmiany środowiskowe. Nie cofamy się, ale idziemy z duchem zrównoważonego postępu. A jednym z jego efektów są domy z drewna, gwarantujące oszczędność energetyczną.

Co to znaczy, że drewniany dom jest energooszczędny

Spróbujmy sobie powiedzieć, co to znaczy, że dom drewniany jest energooszczędny. W literaturze przyjęło się mówić, że żaden budynek sam w sobie nie zużywa energii. Jednak pojęcie energooszczędności pojawia się wraz z użytkowaniem obiektów. To z kolei prowadzi nas do obserwacji, że każdy budynek, w tym dom z drewna powinien, jak  najmniej zużywać energii przy zachowaniu współczesnych standardów techniczno-sanitarnych. Przy czym zwrot ,,jak najmniej” rozumiany jest w ten sposób, że musi on spełniać określone parametry prawne. Nie chodzi o to, by doprowadzić do sytuacji, w której użytkownik będzie narzekał na warunki mieszkalne. Przeciwnie, rzecz polega na tym, by komfort życia odpowiadał współczesnym standardom przy jednoczesnym uwzględnieniu otaczającego nas środowiska naturalnego. Współczesna branża budowlana ma na to rozwiązania. Modus-House specjalizuje się w jednym z nich, czyli w drewnianej technologii CLT, dzięki której powstają gotowe prefabrykaty. 

Jakie normy powinien spełniać dom z drewna

Zatem jakie konkretnie warunki musi spełniać dom z drewna, by spełniał interesujące nas normy? 

– małe zużycie energii

– niskie koszty eksploatacyjne

– usytuowanie w terenie przy uwzględnieniu jej rzeźby, nasłonecznienia i kierunków wiatru

– zwarta bryła budynku

– większa powierzchnia okien od strony południowej, minimalna od strony północnej

– odpowiednia izolacja termiczna

– wykorzystanie energii, pochodzącej ze środowiska

– minimalna ilość mostków termicznych

– stosowanie okien i drzwi o wysokiej izolacji termicznej oraz szczelności

– odpowiedni system grzewczy

– odpowiedni system do powstania ciepłej wody użytkowej

– wentylacja z odzyskiem ciepła

Energooszczędne domy drewniane proponowane przez Modus-House spełniają wszystkie podane wyżej wymagania. Oddajemy obiekty w stanie deweloperskim lub pod klucz. W tym drugim wariancie oferujemy sprawdzone, optymalne i wcześniej wyselekcjonowane rozwiązania, umożliwiające w jak najlepszy sposób osiągnąć oszczędność energetyczną

Energooszczędne domy drewniane w ujęciu zrównoważonej architektury

Energooszczędność jest jednym słowem wpisana w zrównoważoną architekturę. Jej celem jest zachowanie proporcji między potrzebami współczesnego człowieka a ochroną środowiska przyrodniczego. Są to standardy, które wyznaczają kierunki w każdej możliwej branży, która w mniejszym lub większym stopniu ma wpływ na otoczenie. Jej cele są dość jasno sprecyzowane. Polegają one na wykorzystaniu naturalnych elementów w postaci budulca przy racjonalnym  posiłkowaniu się zasobami natury. Jej postulowany efekt, to ograniczenie zużycia energii przy jednoczesnym uwzględnieniu społeczno-kulturowych uwarunkowań miejsca, gdzie planowana jest budowa obiektu. Na końcu cały ten proces powinien być dla użytkownika zdrowy i przyjazny. Przy czym, w długiej perspektywie nie chodzi tutaj jedynie o eksploatację budynku z drewna. Ten aspekt – można powiedzieć – jest dzisiaj nieco archaiczny, jeżeli nie uwzględnimy wszystkich etapów, związanych z pozyskaniem surowca, produkcji materiałów oraz samej budowy. A także – brana jest pod uwagę ewentualna likwidacja lub zmiana przeznaczenia obiektu. Dopiero te trzy solidne nogi świadczą o architekturze zrównoważonej, której jedną z odsłon są energooszczędne domy z drewna.

Ujemny wynik emisji CO2

Modus-House czynnie bierze udział w każdym z tych procesów. Wybór technologii CLT pozwala na energooszczędność już na etapie pozyskiwania surowca, produkcji gotowych, drewnianych prefabrykatów oraz dostarczenie ich na miejsce budowy i realizacja projektu budowlanego. Nie jest przecież żadną tajemnicą, że drewno samo w sobie ma ujemny wynik emisji CO2, co znaczy, że więcej go zużywa niż produkuje. Inne materiały budowlane zdecydowanie więcej wytwarzają dwutlenku węgla. I nie tylko powstają one przy ich produkcji. Również sam proces budowy obiektów, który trwa zdecydowanie, wielokrotnie dłużej niż montaż drewnianych prefabrykatów w technologii CLT na miejscu budowy, emituje CO2 do atmosfery nieporównywalnie więcej. Jednym słowem na każdym etapie wykorzystania CLT – tak mówią oficjalne wskaźniki – emisja dwutlenku węgla jest mniejsza o 70% w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Stąd energooszczędność domów drewnianych jest tak dobrze postrzegana na całym świecie. I to właśnie drewno za sprawą nowoczesnej technologii w obecnym stanie budownictwa jest uważane za jedno z najlepszych rozwiązań w kontekście jego minimalnego wpływu na stan przyrody. Uważa się również, że przyszłość w tak rozumianej perspektywie pozwoli z nadzieją patrzeć na proces globalnego ocieplenia.

Skontaktuj się z nami

Modus-House stawia na ekologiczne, współczesne technologie, które są odpowiedzią na obecne wymogi budowlane. Skontaktuj się z nami – 508 804 456 lub 600 825 621 – odpowiemy na wszystkie, najbardziej szczegółowe pytania i zaproponujemy optymalne rozwiązania. 

Wyróżnione posty