Scroll to top

Domy bez pozwolenia na budowę

Od stycznia 2022 roku obowiązuje w Polsce prawo, które zezwala na to, by mogły powstawać domy bez pozwolenia na budowę. Przy czym od razu należy zaznaczyć, że nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń, co do materiałów, z jakich miałby powstać obiekt. Mogą to być więc domy drewniane, jak i murowane. Stawia się tutaj jednak warunek, mówiący, że zabudowa powierzchni nie może przekraczać 70m2 i jeżeli spełni się te wymagania, to może być wykorzystywana całorocznie. Jednocześnie nadal obowiązują przepisy, które mówią, że tzw. domy rekreacji indywidualnej (zamieszkiwane nie dłużej niż 180 dni w roku), o zabudowie powierzchni do 35 m2 – podobnie, jak wcześniej wymienione, nie wymagają pozwolenia na budowę. Każdy z tych obiektów wymaga osobnego omówienia, co w dalszej części wpisu będzie miało miejsce. 

Domy bez pozwolenia na budowę bez ograniczeń od 2023?

Warto jednak w tym miejscu dodać (tekst ten powstał we wrześniu 2022 roku), że ustawodawca zamierza wprowadzić zapis, który w 2023 roku zredukuje wymóg pozwolenia na budowę o kolejne paragrafy. Specjaliści są zdania, że budowa domów jednorodzinnych niezależnie od jej powierzchni nie będzie wymagała wspominanych wyżej ograniczeń powierzchniowych. Taki projekt ustawy, upraszczający prawo budowlane, wpłynął do kancelarii Sejmu w sierpniu 2022 roku. Przewiduje się, że pod koniec roku, będzie ono tematem prac sejmowych. Zatem obecnie dom z drewna bez pozwolenia na budowę jest możliwy, jeżeli nie przekracza 70m2 zabudowy powierzchni. Wszystko wskazuje na to, że ustawodawca w przypadku domów jednorodzinnych zamierza to ograniczenie zlikwidować.

Wymagana dokumentacja na dom bez pozwolenia na budowę

Najkrócej mówiąc można powiedzieć, że mamy do czynienia z uproszczeniem prawa budowlanego na etapie zbierania odpowiedniej dokumentacji. To znaczy, że nie ma również wymogu zatrudniania kierownika budowy ani prowadzenia dziennika budowy. Co zatem jest wymagane, by powstał taki dom z drewna? Trzeba zgłosić odpowiedniemu nadzorowi budowlanemu zamiar rozpoczęcia budowy. Do tej informacji należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, na której powstanie obiekt. Potrzebne będą również projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą uzyskuje się w krótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni. Oprócz tego potrzebne będą jeszcze dwa oświadczenia. Jedno, informujące o tym, że buduje się dla własnych potrzeb mieszkaniowych. Drugie natomiast dotyczy potwierdzenia, że samemu bierze się odpowiedzialność za kierowanie budową. 

Wielkość domu bez pozwolenia na budowę

Wspominaliśmy, że mamy do czynienia z dwoma parametrami – do 70 m2 powierzchni zabudowy i do 35 m2 powierzchni zabudowy. W tym pierwszym wariancie, ustawodawca przewidział budowę do 70 m2 z poddaszem, gdzie łączna powierzchnia użytkowa nie przekracza 90 m2. Tutaj dozwolone są dwie kondygnacje. W drugim wariancie, tzw. rekreacji indywidualnej, dopuszczalne jest maksymalnie 35 m2, jedna kondygnacja bez poddasza, ale z otwartą antresolą. 

Nie są to wszystkie przepisy. Warto wiedzieć, że domy bez pozwolenia na budowę do 70 m2 nie mogą powstawać gęściej niż jeden na 500 m2 działki. Z kolei rozpiętość konstrukcyjna nie powinna przekraczać 6 metrów, a wysięg wsporników ograniczony jest do 2 metrów. Do tego trzeba dodać, że ściana takiego obiektu z oknem i drzwiami musi być oddalona od granicy działki co najmniej o 4 metry, a ta część obiektu, pozbawiona okna lub drzwi – 3 metry minimum. 

Pamiętajmy jednak, że jeżeli projektowany dom z drewna w tym kontekście będzie wpływał na sąsiednią działkę lub będzie stawiany w miejscu, objętym nadzorem archeologicznym lub nie będzie spełniał warunków domu wolnostojącego lub jednorodzinnego – pozwolenie na budowę będzie potrzebne. Jeżeli jednak żadna z tych przesłanek nas nie dotyczy, to warto wiedzieć, że po złożeniu odpowiednich dokumentów w starostwie powiatowym, będziemy mogli zacząć prace. Skrócono również termin wydania decyzji o warunkach zabudowy do 21 dni.

Skontaktuj się z nami

Modus-House specjalizuje się w technologii CLT, co znaczy, że stawiamy domy z drewna w dwóch wariantach – w stanie deweloperskim lub pod klucz. Skontaktuj się z nami – 506 804 456 lub 600 825 621 – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, przygotujemy optymalny, dostosowany do Twoich potrzeb projekt. Z nami pójdzie to szybko i sprawnie.