Scroll to top

Domy bez pozwolenia na budowę


B S - 29 września 2022 - 0 comments

Od stycznia 2022 roku obowiązuje w Polsce prawo, które zezwala na to, by mogły powstawać domy bez pozwolenia na budowę. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń, co do materiałów, z jakich miałby powstać obiekt. Mogą to być więc domy drewniane, jak i murowane. Stawia się tutaj jednak warunek, mówiący, że powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 70m2. Jeżeli spełni się te wymagania, to może być wykorzystywana całorocznie. Jednocześnie nadal obowiązują przepisy, które mówią, że tzw. domy rekreacji indywidualnej (zamieszkiwane nie dłużej niż 180 dni w roku), o powierzchni zabudowy do 35 m2 również nie wymagają pozwolenia na budowę.

Domy bez pozwolenia na budowę bez ograniczeń od 2023?

Warto dodać, że ustawodawca zamierza wprowadzić zapis, który w 2023 roku zredukuje wymóg pozwolenia na budowę o kolejne paragrafy. Specjaliści są zdania, że budowa domów jednorodzinnych niezależnie od jej powierzchni nie będzie wymagała wspominanych wyżej ograniczeń powierzchniowych. Taki projekt ustawy, upraszczający prawo budowlane, wpłynął do kancelarii Sejmu w sierpniu 2022 roku. Przewiduje się, że pod koniec roku, będzie ono tematem prac sejmowych.

Wymagana dokumentacja na dom bez pozwolenia na budowę

Mamy więc do czynienia z uproszczeniem prawa budowlanego na etapie zbierania odpowiedniej dokumentacji. To znaczy, że nie ma również wymogu zatrudniania kierownika budowy ani prowadzenia dziennika budowy. Co zatem jest wymagane, by powstał taki dom z drewna? Trzeba zgłosić w Starostwie zamiar rozpoczęcia budowy. Do tej informacji należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, na której powstanie obiekt. Potrzebne będą również: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą uzyskuje się w krótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni. Oprócz tego potrzebne będą jeszcze dwa oświadczenia. Jedno, informujące o tym, że buduje się dla własnych potrzeb mieszkaniowych. Drugie natomiast dotyczy potwierdzenia, że samemu bierze się odpowiedzialność za kierowanie budową.

Wielkość domu bez pozwolenia na budowę

Wspominaliśmy, że mamy do czynienia z dwoma parametrami – do 70 m2 powierzchni zabudowy i do 35 m2 powierzchni zabudowy. W tym pierwszym wariancie, ustawodawca przewidział budowę do 70 m2 z poddaszem. Tutaj dozwolone są dwie kondygnacje. W drugim wariancie, tzw. rekreacji indywidualnej, dopuszczalne jest maksymalnie 35 m2, jedna kondygnacja bez poddasza, ale z otwartą antresolą.

Pamiętajmy jednak, że jeżeli projektowany dom z drewna w tym kontekście będzie oddziaływał na sąsiednią działkę lub będzie stawiany w miejscu, objętym nadzorem archeologicznym lub nie będzie spełniał warunków domu wolnostojącego lub jednorodzinnego – pozwolenie na budowę będzie potrzebne. Jeżeli jednak żadna z tych przesłanek nas nie dotyczy, to warto wiedzieć, że po złożeniu odpowiednich dokumentów w starostwie powiatowym, będziemy mogli zacząć prace. Skrócono również termin wydania decyzji o warunkach zabudowy do 21 dni.

Skontaktuj się z nami

Kontaktując się z nami – 506 804 456 lub 600 825 621 – dowiesz się o wszystkich optymalnych rozwiązaniach, które pomogą Ci w podjęciu decyzji. Mamy doświadczenie i wieloletnią praktykę.

Wyróżnione posty